Logotype

  E-post: info@ksrr.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Dela på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

KSRR

Utfyllnad

Reviderad kungörelse - Ny renhållningsordning 2021-2028

Förslag till ny avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering

Kommunalförbundet KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare, med medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås, har beslutat att dra tillbaka förslag till ny avfallsplan och skjuta upp processen till år 2021 men går vidare med förslaget till nya föreskrifter för avfallshantering.

KSRR:s beslut grundar sig främst i två orsaker. Vi har redan nu tack vare mångas stora engagemang i frågan fått in en del synpunkter som vi ser skulle förbättra och inte minst förankra nuvarande förslag till ny avfallsplan ytterligare.

KSRR gläds även åt beskedet att vi tillsammans med Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommun från och med 1 januari 2021 kommer att bilda kommunalförbundet Kretslopp Sydost.

Alla åtta kommuner kommer då gemensamt att påbörja processen att ta fram en gemensam renhållningsordning.

Trots att vi skjuter upp processen på framtiden välkomnar vi gärna fler synpunkter och förbättringar på nuvarande förslag till avfallsplan 2021-2028.

Din hjälp är värdefull för oss och kommer att användas som arbetsmaterial i vårt fortsatta arbete med framtagande av en ny avfallsplan.

Vad är en renhållningsordning?

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken.

Föreskriften innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR.

Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på KSRR:s webbplats fram till 9 oktober 2020.

Eventuella synpunkter ska vara KSRR tillhanda senast 9 oktober 2020 (förlängd yttrandetid).

Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, innan avfallsföreskriften kan antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Ksrr använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner